Простір навколо

Робота Назара Білика “Простір навколо” продовжує генеральну лінію творчості скульптора. Вона присвячена взаємодії людини
та оточуючого простору, дослідженню специфіки побудовиформи та сприйняття її нашою свідомістю. З одного боку, цій роботі притаманний антропоцентризм, вона сфокусована на образі людини, але з іншого – людські обриси розчиняються в ідеальній формі сфери, а разом з нею – в навколишньому оточенні. Звертаючись до контрформи, яка в скульптурі передує появі власне форми, автор ніби звертає свій погляд на внутрішній світ і через нього дивиться на світ зовнішній, заглядає всередину самого процесу творення, злегка відсуваючи завісу таємниці, але лишаючи простір для здогаду.
Висота- 100см. полімерні матеріали метал

34 2 3 4 7 6 5

Back to Top