6
2
7
3
5
4

ПРОСТІР НАВКОЛО, 2016

Полімерні матеріали, метал, h- 86 см

 
Робота Назара Білика “Простір навколо” продовжує основну лінію творчості скульптора. Вона присвячена взаємодії людини
та оточуючого простору, дослідженню специфіки побудови форми та сприйняття її нашою свідомістю. З одного боку, цій роботі притаманний антропоцентризм, вона сфокусована на образі людини, але з іншого – людські обриси розчиняються в ідеальній формі сфери, а разом з нею – в навколишньому оточенні. Звертаючись до контрформи, яка в скульптурі передує появі власне форми, автор ніби звертає свій погляд на внутрішній світ і через нього дивиться на світ зовнішній, заглядає всередину самого процесу творення, злегка відсуваючи завісу таємниці, але лишаючи простір для здогаду.

 
Наталя Маценко

 

Back to Top