“Cube” gallery Lavra 2012

[lang_ua]Контрформа – це форма, яка ще не стала об’єктом, не реалізувалась як об’єм, не отримала втілення, а тому все ще балансує на межі ідеального та реального. Саме тому основним пластичним матеріалом, з яким працює Назар Білик у даному проекті, виступає уява глядача. Автор створює для нас можливість побачити те, що безпосередньо передує досвідові сприйняття: уявити потенційну форму, уникаючи звичних бінарних опозицій та оціночних суджень щодо неї… Але, зрештою, ця свобода перетворюється на ілюзію.
Натякаючи на майбутній образ, Назар Білик дійсно пропонує видобути його самостійно з власної уяви, але водночас виявляє необхідність контрформи як точки відліку, доводячи, що за будь-якою формою завжди постає контрформа і навпаки.

“Контрформа – це “тіньовий синтез” форми, з якого, відповідно, породжується “тіньовий ” аналітичний ряд, “невиявлений ” світ першопричин. ”- Н.Б.

[/lang_ua]

[lang_en].

Counterform is a form which has not been realized as an object and balances on the borders of ideal and real. That’s why in his project Nazar Bilyk uses an imagination of the viewer as a raw material. The author creates in order we could see something that precedes our perception, imagine potential form, avoiding common binary oppositions and evaluative judgments. However, this freedom turns into an illusion. It only gives some hint of the future image, representing the need of counterform and arguing that each form always presupposes a counterform and vice verse.
“Counterform” is a “shadow synthesis” which creates a “shadow” analytical row without any prime cause detection. ”- N. B.

[/lang_en]Back to Top